Onze leden Bouwsociëteit Midden Gelderland

het lidmaatschap is persoonlijk en kan worden verkregen op uitnodiging van het bestuur. uit de bij de oprichting betrokken beroepsverenigingen zijn ca. 60 mensen uitgenodigd als lid. daarnaast bestaat de mogelijkheid om nog ca. 10 leden uit te nodigen uit andere branches, zoals fabrikanten, bouwmaterialenhandelaren, afwerkbedrijven e.d.

gastleden
door ieder lid kunnen gastleden worden voorgedragen bij het bestuur. de uitnodiging gebeurt door het bestuur. door de deelname van de gastleden kan het contact met andere beroepsgroepen worden vergroot. bij gastleden kan gedacht worden aan relevante opdrachtgevers, beleidsmakers, bestuurders e.d.

duur van het lidmaatschap
aan het lidmaatschap van leden is geen tijdsbeperking verbonden. het actief bij de bouw betrokken zijn impliceert echter een leeftijdsgrens die samenvalt met de actieve beroepsuitoefening.

contributie
de leden betalen jaarlijks contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. De contributie voor 2020 bedraagt € 300,-.